Disclaimer

Disclaimer BMT Koeriers

BMT Koeriers streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt BMT Koeriers echter niet, noch kan BMT Koeriers aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebruik ervan.

BMT Koeriers accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.

Bezoekers en/of gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan BMT Koeriers verstrekt, worden opgenomen in de database van BMT Koeriers. Deze gegevens worden door BMT Koeriers gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.


Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Verder berust het auteursrecht van alle op de site voorkomende fotografische afbeeldingen bij de rechtmatige eigenaars, of anders vermeld.